Reglementen

Het bestuur heeft na overleg met de leden het bestuursreglement en het huishoudelijk reglement vastgesteld.

De reglementen kunnen hier worden gedownload.

Bestuursreglement

Huishoudelijk reglement