Privacy Policy

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Wandelsportcentrum De Solberg, gevestigd te Beesel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77719239 (hierna: WSC De Solberg). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens WSC De Solberg van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Ons website adres is: http://www.wsc-de-solberg.nl.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1. Wanneer u zich aanmeldt bij WSC De Solberg vult u een aantal persoonsgegevens in op het aanmeldingsformulier.

1.2. Het aanmeldingsformulier ontvangt u van het bestuur WSC De Solberg.

1.3. WSC De Solberg verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres en woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • datum ingang bestuurslid / vrijwilliger
 • foto’s van deelname aan vergaderingen, overleggen, feesten en activiteiten waarop u bent afgebeeld.

1.4. WSC De Solberg gebruikt deze gegevens (mogelijk) voor:

 • het versturen van vergaderstukken
 • het opnemen en onderhouden van contact met u
 • het plaatsen van foto’s op de website WSC De Solberg.

2. Informatie, wijziging en bezwaar

2.1. U kunt contact opnemen met WSC De Solberg via het volgende e-mailadres: info@wsc-de-solberg.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop WSC De Solberg persoonsgegevens verwerkt
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • inzage in de persoonsgegevens die WSC De Solberg met betrekking tot u verwerkt
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door WSC De Solberg.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1. WSC De Solberg zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2. WSC De Solberg zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. Derden

4.1. WSC De Solberg zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of WSC De Solberg daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Melding Autoriteit Persoonsgegevens

5.1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. Melding aan betrokkene

6.1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. Wijziging van de privacy verklaring

7.1. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Hierover wordt u dan tijdig geïnformeerd.


Bepalingen specifiek voor de website WSC de Solberg

8. Reacties

8.1. Indien bezoekers een reactie plaatsen op de website verzamelen we de gegevens getoond in het reactie formulier, het IP adres van de bezoeker en de informatie uit de gebruikte webbrowser om spam te detecteren.

9. Media

9.1. De webredactie doet haar uiterste best om bij het gebruik van media (foto, video, audio) de eigenaar te achterhalen en te benaderen ter afhandeling van eventuele rechten. Indien iemand denkt dat er onterecht gebruik is gemaakt van media waarvan hij/zij eigenaar is kan contact worden opgenomen met de webmaster.

10. Contact formulieren

10.1. De website gebruikt contact formulieren voor de aanmelding van nieuwe leden en voor leden die willen aanmelden voor een wandeling vermeld op de wandelagenda. Het is verplicht bij de invulling van een van deze formulieren toestemming te verlenen de vermelde gegevens voor de boven genoemde doelen te gebruiken.

11. Cookies

11.1. Indien u de login pagina bezoekt wordt een tijdelijke cookie geplaats die vaststelt of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra de browser wordt gesloten.

11.2. Indien u inlogt plaatsen we diverse cookies om uw login informatie te bewaren en uw scherm keuze op te slaan. De login cookies worden 2 dagen bewaard. De scherm keuze cookie wordt een jaar bewaard. Indien u “Remember Me” aanvinkt, worden login gegevens 2 weken bewaard. Indien u uitlogt worden de login cookies verwijderd.

11.3. Indien u een bericht wijzigt of publiceert wordt een extra cookie bewaard. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het bevat de bericht ID en vervalt na 1 dag.

12. Ingesloten inhoud van andere websites

12.1. Berichten of andere inhoud op deze site kan ingesloten inhoud van andere sites bevatten (e.g. video’s, foto’s, artikelen, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde wijze als wanneer de andere website wordt bezocht.

13. Analytics

Deze website gebruikt uitsluitend analytics gereedschap om het optimaal werken van de website te controleren. Hierbij kunnen IP adressen en landen van herkomst worden gebruikt en voor analyse doeleinden worden bewaard. Deze gegevens worden niet gedeeld.

14. Hoe lang worden data bewaard

Berichten en reacties die op deze website worden geplaatst worden niet verwijderd. Dit is om historische gegevens te kunnen gebruiken bij de spam controle en het automatisch goedkeuren van reacties (voor zover toegestaan).

Van gebruikers of bezoekers die zich registreren op de website (als dat al gebeurd), wordt de persoonlijke informatie die door de bezoeker wordt verstrekt (gebruikers profiel) bewaard. Alle gebruikers kunnen hun eigen persoonlijke informatie zien, wijzigen en verwijderen. De gebruikersnaam kan niet worden veranderd. Website administrators kunnen de informatie ook zien en wijzigen.